Transkulturell hälsa

  • 2024-03-14

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

En utbildning uppdelad på två halvdagar för vårdpersonal som möter asylsökande, flyktingar eller migranter. Vårt fokus är flyktens och migrationens påverkan på hälsan och vilken betydelse det kan ha för ditt kliniska arbete.

Program 

Första träffen 14 Mars

13–13.10
Välkomna

13.10–13.30
Gruppövning: Hälsans bestämningsfaktorer under migrationens faser

13.30–14.30
Hur flykt och migration påverkar hälsan samt vad som är viktigt för vårdgivaren att känna till

14.30–14.45
Paus

14.45–16
Trauma och kris: Att vara medveten om krisreaktioner, trauma och PTSD kan vara avgörande i mötet med migranter.

16–16.30
Introduktion av KFI: Ett verktyg i patientmötet som underlättar samtal, allians, bedömning och vårdplanering.

Hemuppgift: Ta del av webbutbildningen (tar cirka 1,5 timmar) innan vår andra träff:
Kulturformuleringsintervjun (KFI) – ett intervjustöd i vårdmötet
För inspiration: Riva hinder ett verktyg från Västra Götalandsregionens (pdf)

Andra träffen 21 Mars   
     

13–13.05
Välkomna

13.05–13.40
Gruppövning: Vi utbyter erfarenheter om vårdmöten med migranter och flyktingar

13.40–14.25
Det transkulturella vårdmötet: Om kultur, språk och kommunikation

14.25–14.40
Paus

14.40–16.10
Uppföljning efter webbutbildningen: Vi ställer KFI-frågor till varandra

16.10–16.30
Sammanfattning av dagen

Föreläsare: Personal från Transkulturellt Centrum

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: 1 mars

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning, Bas