Psykolognätverk

  • 2024-10-23

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Höstens träff, för psykologer i alla verksamheter som är intresserade av det transkulturella perspektivet, handlar om etiska dilemman.

Vi utforskar olika etiska dilemman inom vårt yrke, främst kring förändrade policyer, lagar och arbetsvillkor, inklusive psykologens förutsättningar att göra ett bra jobb. Dessutom diskuterar vi vad etiska dilemman kan innebära och hur hantera dem samt tillgängliga resurser för stöd och handledning.

Det här kan du förvänta dig: Insikter och utsikter genom fördjupande diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyten med kollegor

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff, Bas