Nätverk för skolsköterskor

  • 2024-12-04

  • 13.30 - 16

  • Solnavägen 1E, plan 4, lokal Vattenklöver

Ett nätverk för dig som möter elever med migrationsbakgrund. Här får du möjlighet att diskutera aktuella frågor och dilemman med kollegor.

Hör gärna av dig med ämnen du önskar att nätverket ska ta upp. Programmet för denna träff hittar du här under hösten.

Sista anmälningsdag: 27 november

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff, Bas