Nätverk för kuratorer och socionomer

  • 2024-09-11

  • 13.30 - 16

  • Digitalt via Teams

Höstens träff för kuratorer och socionomer tar upp religiositet och andlighet i vårdmötet. Det gör vi tillsammans med Lovisa Hanberger, leg. hälso- och sjukvårdskurator och leg. psykoterapeut.

Lovisa, som arbetar med KBT-behandling i Västra Götalands primärvård, har ett särskilt intresse för hur frågor om andlighet och religion kan integreras i det psykoterapeutiska arbetet.

För att kunna erbjuda din patient en personcentrerad och kulturellt anpassad vård är det viktigt att aktivt fråga om hens religiositet och andlighet, då livsåskådningen kan fungera som en frisk- eller riskfaktor i människors biopsykosociala hälsa. I vissa fall kan religiositet minska följsamheten till vald behandling, men väl tillvaratagen istället vara en resurs i behandlingsarbetet.

På den här träffen lär du dig mer om varför, och hur, vi bör prata med våra patienter om deras religion. Vi reflekterar och samtalar kring hur vi kan ställa frågor – och vad vi gör med svaren.

Sista anmälningsdag: 4 september

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff, Bas