Lunchföreläsning: Smärtans budskap – långvariga kroppsliga symptom, psykologiska faktorer och trauma

  • 2024-10-02

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Stressfyllda livserfarenheter och psykologiska trauman kan orsaka både psykiatriska besvär och ihållande kroppsliga symptom, som värk, trötthet och yrsel. Ibland är just de kroppsliga symptomen de mest plågsamma för någon som varit med om traumatiska upplevelser.

Känslofokuserade psykologiska behandlingar i sin tur kan förbättra såväl psykiska som kroppsliga besvär.

Tillsammans med Daniel Maroti, psykolog och forskare, fördjupar vi oss i sambanden mellan trauma, psykiskt lidande och långvariga kroppsliga symptom. Daniel forskar vid Stockholms universitet om hur psykologiska faktorer bidrar till kroppsliga besvär och hur behandling kan motverka det på bästa sätt.

Det här kan du förvänta dig: Öka din förståelse för sambanden mellan psykiskt lidande och kroppsliga symptom.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning, Bas