Lunchföreläsning: Power Threat Meaning Framework – ett nytt sätt att tänka kring psykiatrisk diagnostik

  • 2024-09-12

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Som ett alternativ till psykiatrins befintliga diagnostiska modeller har det brittiska psykologförbundet lanserat det så kallade ”Power Threat Meaning Framework” (PTMF).

PTMF fokuserar på sambandet mellan sociokulturella faktorer och psykiskt lidande, där psykiatriska symptom ses som begripliga reaktioner på olika former av strukturell ojämlikhet, maktobalans och upplevda hot. Modellen kopplar därmed samman det personliga lidandet med sociala orättvisor för att begripliggöra, avhjälpa och förebygga problem.

Vår föreläsare Fanny Marell, socionom och leg. psykoterapeut, är en av dem som tagit fram den svenska översättningen av PTMF som publiceras inom kort.

Det här kan du förvänta dig: Öka din förståelse för vilken roll PTMF kan fylla inom svensk psykiatri.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning, Bas