Lunchföreläsning: Kulturella aspekter av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  • 2024-11-27

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Vi på Transkulturellt Centrum får allt oftare frågor om hur kulturella faktorer kan påverka symptombild och utredningsresultat vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som adhd och autism.

Här fördjupar vi oss i hur människors kultur kan färga synen på neuropsykiatriska tillstånd och hur vi kan anpassa neuropsykiatriska utredningar utifrån det. Vi hoppas också kunna dela med oss av färska resultat från en pågående studie som utforskar arabisktalande föräldrars attityder och kunskaper om adhd och autism.

Föreläsare: Youstina Demetry är leg. psykolog och doktorand vid Centrum för psykiatriforskning.

Det här kan du förvänta dig: Öka din förståelse för kulturella faktorers betydelse i bedömningen av neuropsykiatriska tillstånd.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning, Bas