Lunchföreläsning: Kulturdoula, vad är det?

  • 2024-10-24

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Att föda barn i ett nytt land där man inte förstår eller talar språket kan upplevas otryggt och skrämmande. Forskning visar också att kvinnor från utomeuropeiska länder har sämre förlossningsutfall än svenskfödda.

Kulturdoulan är en stödperson för icke-svensktalande gravida och deras familjer som hjälper dem förstå det som händer i kontakten med sjukvården genom att kulturtolka. Syftet är att överbrygga språkliga och kulturella svårigheter vid barnafödande samt öka möjligheten till jämlik vård.

Nu får vi lära oss mer om kulturdoulans roll i teamet runt den födande kvinnan. Vår föreläsare Anna Jensen, barnmorska och projektledare vid Kulturdoula Stockholm, arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm samt i nära samarbete med länets barnmorskemottagningar och förlossningskliniker.

Det här kan du förvänta dig: Öka din kunskap om kulturella aspekter av förlossningssituationen och om hur en kulturdoula kan bidra till en tryggare vård.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning, Bas