Lunchföreläsning: Interkulturell kommunikation under covid-19-pandemin – erfarenheter från Region Stockholm

  • 2024-12-11

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Under pandemin deltog Transkulturellt Centrum aktivt i Region Stockholms folkhälsoarbete, bland annat genom vår flerspråkiga telefonlinje för information om covid-19 och vaccination samt våra hälsosinformatörer på gator och torg i särskilt drabbade områden.

Nu följer vi upp hur de interkulturella insatserna togs emot av målgruppen, för att öka beredskapen inför framtida pandemier och hälsokriser.

Här presenterar vi de första resultaten i uppföljningen – ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet.

Föreläsare

Sofie Bäärnhielm är docent, överläkare i psykiatri och sektionschef vid Transkulturellt Centrum.

Det här kan du förvänta dig: Öka din kunskap om interkulturellt folkhälsoarbete vid en samhälls- och hälsokris.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

.

Transkulturellt centrum