Lunchföreläsning: Hur kan vården bäst möta behoven hos utlandsadopterade?

  • 2024-05-06

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

I Sverige lever över 50 000 personer som är adopterade från andra länder, varav 40 000 idag är vuxna. Det har varit känt länge att utlandsadopterade på gruppnivå oftare är drabbade av olika typer av psykisk ohälsa jämfört med befolkningen i stort.

Trots det har man hittills inte, i någon större omfattning, tagit reda på hur adopterade själva skulle önska att vården var utformad för att bäst möta deras behov.

I en forskningsstudie som blir klar våren 2024 har Mattias Strand, forskare vid Karolinska Institutet och överläkare vid Transkulturellt Centrum, tillsammans med Natte Hillerberg, ST-läkare vid Norra Stockholms psykiatri, intervjuat 66 vuxna utlandsadopterade om deras erfarenheter inom vården och önskemål inför framtiden.

Nu presenterar Mattias fynden från studien för första gången, vad som framkommit i intervjuerna och vilka rekommendationer som kan göras baserat på fynden.

Det här kan du förvänta dig: Uppdatera dina kunskaper om utlandsadopterades hälsa, vårderfarenheter och behov.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum