Lunchföreläsning: Hur kan äldreomsorgen stötta de nationella minoriteterna i Sverige?

  • 2024-11-14

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

I Sverige finns fem erkända nationella minoritetsgrupper – samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar – vars status innebär särskilda rättigheter i samhället, som att få tala och värna det egna minoritetsspråket.

Forskning visar att språkkompetens hos äldreomsorgens personal ökar tryggheten för äldre som tillhör en nationell minoritet. Möjligheten att få bibehålla sina kulturella traditioner och vanor kan också bidra till välbefinnandet.

Dagens föreläsareMarjo Tuomi och Annelie Johansson, arbetar båda med nationella minoritetsfrågor vid Stockholms stads äldreförvaltning.

Det här kan du förvänta dig: Här lär vi oss mer om hur Stockholms stad tar tillvara rättigheter för, och stärker välmåendet hos, äldre inom de nationella
minoriteterna.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

 

 

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning, Bas