Lunchföreläsning: Akutpsykiatri och suicidprevention på Grönland – rapport från en fältstudie

  • 2024-09-04

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Psykiatrisk sjuklighet är ett stort bekymmer på Grönland, där befolkningen sedan 1980-talet har ett av världens högsta suicidtal. Som en förklaring lyfts ofta Grönlands koloniala historia, som bland annat bidragit till kulturell utarmning, sociala problem och familjetrauman.

Förra våren gjorde ST-läkaren Beatrice L’Estrade Ehrström en fältstudie av den psykiatriska kliniken på Dronning Ingrids sjukhus i huvudstaden Nuuk – nu berättar hon om sina erfarenheter från den grönländska psykiatrin. Hur är det att arbeta som psykiatriker i en miljö som präglas av både stora geografiska avstånd och svåra sociala omställningar? Och vilken roll spelar de pågående klimatförändringarna för den psykiska folkhälsan på Grönland?

Föreläsare: Beatrice L’Estrade Ehrström är ST-läkare vid Norra Stockholms psykiatri.

Det här kan du förvänta dig: Få en inblick i psykiatrin på Grönland och de livsvillkor som präglar den grönländska befolkningen.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Kursformat, Lunchföreläsning, Bas