Hur kriget i Ukraina har påverkat den psykiska hälsan (Mental health consequences of the war in Ukraine)

  • 2024-05-29

  • 15 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Den ryska invasionen av Ukraina har lett till den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget och omätligt lidande. Över sex miljoner ukrainare, mest kvinnor och barn, lever utanför landets gränser och flera miljoner är internflyktingar.

Samtidigt har flera hundra tusen, både civila och militära, mist livet eller skadats, och många har utsatts för våld.

De psykologiska konsekvenserna av kriget kommer bli synliga under många kommande år och möjligen under flera generationer. Nu presenterar professor Robert van Vorenvi (på engelska) en översikt av vad som händer i krigets Ukraina, vilka projekt och initiativ som startats för att behandla psykisk ohälsa, deras resultat och en inblick i framtida psykologiska konsekvenser av kriget.

Om föreläsaren

Professor Robert van Voren bor i Litauen och är vd för den internationella stiftelsen Human Rights in Mental Health-FGIP. Han är även direktör för Andrei Sakharov Research Center for Democratic Development och professor vid Vytautas Magnus University i Litauen samt Ilia State University i Georgien.

På 1980-talet samordnade van Voren internationella kampanjer mot Sovjetunionens politiska missbruk av psykiatrin och blev ordförande för Global Initiative on Psychiatry 1986. Han är hedersmedlem i British Royal College of Psychiatrists och Ukrainian Psychiatric Association. 2005 adlades han av Nederändernas drottning Beatrix för sitt arbete som människorättsaktivist.

Målgrupp: Personal i hälso- och sjukvård samt i psykiatrin.

Läs mer här

.

Transkulturellt centrum