Hur kommer psykiatrin se ut i framtiden?

  • 2024-02-07

  • 13 - 14

  • Digitalt via Teams

Hur ser psykiatrin ut i framtiden? Hur kommer samhälle och omgivning kunna bidra i vården av personer med psykiatrisk sjukdom?

"Community care" beskrivs som omsorg som ges utanför slutenvården eller öppenvården, och tillsammans med närstående till den som lider av psykisk sjukdom.

Vi fördjupar oss i dessa frågor med hjälp av professor Norman Sartorius, MD, PhD, FRC Psych och ordförande i Association for the Improvement of Mental Health Programs i Genève. Tidigare har Norman varit chef för Division för mental hälsa i WHO samt ordförande i World Psychiatric Association och European Psychiatric Association.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning