Hälsa och mänskliga rättigheter – i praktiken

 • 2024-11-12

 • 13.30 - 16.30

 • Digitalt via Teams

Tillsammans med Siri Sandin, jurist från Asylrättscentrum, får du en migrationsrättlig uppdatering – var befinner vi oss och vart är vi på väg?

Många faktorer inom migrationsrätten inverkar direkt på migranters hälsa. Andra har en indirekt betydelse, som uppehållstillståndens längd, möjligheter till försörjning, arbete, skola och återförening med anhöriga.

Eftermiddagen ägnar vi åt frågor som:

 • Vad kan EU:s nya "migrationspakt" innebära för svensk del?
 • Vilka av Tidöförslagen är genomförda hittills? Hur långt gångna är utredningar som påverkar vård och tandvård? (Exempelvis om informationsplikt, egenfinansiering av vård och tandvård, tolkstöd och sekretess vid informationsdelning).
 • Hur ser de "nya boendena" (vid ankomst och återvändande) ut och hur fungerar återvändandet? 
 • Ska ukrainska flyktingar folkbokföras och vad gäller framöver för gruppen – blir till exempel massflyktsdirektivet förlängt?
 • Ser vi ett ökat antal "spårbytare" bland de som sökt asyl? Vad har de för tillgång till subventionerad vård och behåller de sitt LMA-kort?
 • Vad vet vi om barns rättsliga situation i asylprocessen framöver?
   

Det här kan du förvänta dig: Ökad och uppdaterad kunskap om aktuella frågor som rör migration och dess påverkan på människors hälsa.

Målgrupp: Alla med intresse för ämnet och som möter migranter i sitt arbete.

Nivå: Fördjupning

Sista anmälningsdag: 28 oktober

Kostnadsfritt, med bindande anmälan

Läs mer här

 

Transkulturellt centrum, Utbildning, Fördjupande