Öppet hus: Vi fyller 25 år

  • 2024-04-10

  • 11 - 16

  • Transkulturellt Centrum Solnavägen 4,

Transkulturellt Centrum fyller 25 år och det vill vi fira med dig – välkommen 10 april för en dag med aktiviteter, föreläsningar, mingel och musik.

Du får veta mer om vår 25-åriga erfarenhet som en resurs för vårdpersonal som möter sina patienter i ett mångkulturellt Stockholm och vårt folkhälsoarbete, som på olika sätt hjälper människor med migrationsbakgrund till en bättre hälsa. 

Under dagen kan du också ta del av utställningar, filmer, fråge-quiz och drop in-handledning. Vi bjuder på kaffe och fika.

På programmet

Transkulturellt Centrum från 1999 och fram till idag 
Sofie Bäärnhielm
Vår chef sammanfattar centrets arbete hittills, hur det utvecklats i takt med en föränderlig omvärld och vilka utmaningar som väntar.

Centret under pandemin och lärdomar framåt 
Så arbetade våra hälsokommunikatörer och -informatörer med att informera om covid-19 och vaccination på olika språk – det här tar vi med oss till framtida kriser.

Tillgång till vård Linnéa Soldén Lindström och Joakim Lindqvist 
Så arbetar vi med att informera vårdpersonal om tillgång till vård för asylsökande, flyktingar och papperslösa, vad vård som inte kan anstå innebär och vilka vårdhinder vi ser för gruppen.

Kulturformuleringsintervjun (KFI) – ett intervjustöd i vårdmötet
Malin Idar WallinSå kan vårdpersonal använda Kulturformuleringsintervjun (KFI) för att identifiera kulturella och kontextuella aspekter som har betydelse i bedömningen av patienten och valet av behandling.

Det tolkade vårdmötet 
Linnéa Soldén Lindström och Joakim Lindqvist
Så utbildar vi vårdpersonal att använda tolk i arbetet och tar upp utmaningarna i ett tolkat vårdmöte för olika yrkesgrupper. 

Krigstrauma och kopplingen till komplex PTSD 
Goran Mijaljica
Komplex PTSD: En ny diagnos i ICD-11 som ställs när patienten, förutom kriterier för ”klassisk” PTSD, uppfyller tilläggskriterier som tyder på störning i self-organization – bristande affektreglering, interpersonella svårigheter och negativ självuppfattning.

Centrets hälsokommunikation och hälsoinformation
Susana Lamartine
Två delar av vårt folkhälsoarbete – likheter och skillnader: Målgrupper, sammanhang, erbjudna språk och hur man beställer våra tjänster.

Hälsostöd till familjer från olika kulturer
Susan Sami och Rosanna Taha
Så får familjer med olika kulturell bakgrund tidigt stöd som bidrar till hälsosamma vanor under barnens uppväxt.

Hälsofrämjande insatser för nyanlända 
Lovisa Bourdin
Så samverkar vi med Stockholm stads Welcome House för att ge nyanlända goda förutsättningar att fullfölja sin etableringsplan – inklusive kompetenshöjning till personalen som ska upptäcka och förebygga ohälsa hos sina deltagare.

Att vara same i storstad – det visade vår intervjustudie 
Maria Sundvall
Vad betyder identitet och historia för samer som söker vård? Hur kan vårdpersonal uppmärksamma bakgrundens betydelse? Hör vad vi kom fram till i vår intervjustudie med 25 storstadssamer 2020–2022.

Forskningsprojekt för ökad sexuell och psykisk hälsa hos unga migranter 
Jordanos Tewelde McDonald
Projektets syfte är att utveckla och implementera hälsokommunikation för unga migranter. Den ska i sin tur förmedla kunskap och främja målgruppens hälsa samt förmågan att hantera psykiska och sexuella hälsoproblem.

Migration, hälsa och vård – hur mår personer med eritreansk och etiopisk bakgrund i Stockholm? 
Meaza Yared Tesfamariam
Vårt nya projekt utforskar psykisk hälsa, vårdsökande och migrationserfarenheter hos svensk-eritreaner och svensk-etiopier i Stockholm – med särskilt fokus på hur trauman från krig och flykt påverkar efterföljande generationer.

Föräldrastrategier för att hantera vardagens utmaningar i utsatta områden
Mona Lindqvist och Fatuma Mohamed
I ett kommande projekt ska vi – genom deltagande observationer och intervjuer – undersöka föräldrarnas erfarenheter, deras strategier och vardagliga beslut för att skapa en gynnsam miljö för sina barn.

Anmäl dig här

Transkulturellt centrum