Öppet hus: Vi fyller 25 år

  • 2024-04-10

  • 11 - 16

  • Transkulturellt Centrum Solnavägen 4,

Transkulturellt Centrum fyller 25 år och det vill vi fira med dig – välkommen 10 april för en dag med aktiviteter, föreläsningar, mingel och musik.

Du får veta mer om vår 25-åriga erfarenhet som en resurs för vårdpersonal som möter sina patienter i ett mångkulturellt Stockholm och vårt folkhälsoarbete, som på olika sätt hjälper människor med migrationsbakgrund till en bättre hälsa. 

Under dagen kan du också ta del av utställningar, filmer, fråge-quiz. drop in-handledning och höra artisten Manon Lamartine framföra några av sina låtar. Vi bjuder på kaffe och fikabröd.

På programmet

Kl 11.3012

Transkulturellt Centrum från 1999 och fram till idag (20 min)
Sofie Bäärnhielm, sal Tor
Vår chef sammanfattar centrets arbete hittills, hur det utvecklats i takt med en föränderlig omvärld och vilka utmaningar som väntar.

Centrets hälsokommunikation och hälsoinformation (30 min)
Susana Lamartine, sal Matsal
Två delar av vårt folkhälsoarbete – likheter och skillnader: Målgrupper, sammanhang, erbjudna språk och hur man beställer våra tjänster.

Kl 12–12.30

Tillgång till vård (20-30 min)Linnéa Soldén Lindström och Joakim Lindqvist, sal Idun
Så arbetar vi med att informera vårdpersonal om tillgång till vård för asylsökande, flyktingar och papperslösa, vad vård som inte kan anstå innebär och vilka vårdhinder vi ser för gruppen.

Hälsofrämjande insatser för nyanlända (20 min)
Lovisa Bourdin, sal Freja
Så samverkar vi med Stockholm stads Welcome House för att ge nyanlända goda förutsättningar att fullfölja sin etableringsplan – inklusive kompetenshöjning till personalen som ska upptäcka och förebygga ohälsa hos sina deltagare.

Kl 12.30–13

Krigstrauma och kopplingen till komplex PTSD (30 min)
Goran Mijaljica, sal Tor
Komplex PTSD: En ny diagnos i ICD-11 som ställs när patienten, förutom kriterier för ”klassisk” PTSD, uppfyller tilläggskriterier som tyder på störning i self-organization – bristande affektreglering, interpersonella svårigheter och negativ självuppfattning.

Migration, hälsa och vård – hur mår personer med eritreansk och etiopisk bakgrund i Stockholm? (10 min)
Meaza Yared Tesfamariam, Sal: Idun
Vårt nya projekt utforskar psykisk hälsa, vårdsökande och migrationserfarenheter hos svensk-eritreaner och svensk-etiopier i Stockholm – med särskilt fokus på hur trauman från krig och flykt påverkar efterföljande generationer.

Kl 13.3014

Livemusik med Manon Lamartine
Sal Matsal

Kl 1414.30

Centret under pandemin och lärdomar framåt (30 min)
Baidar Al-Ammari & Fatuma Mohamed, salTor
Så arbetade våra hälsokommunikatörer och -informatörer med att informera om covid-19 och vaccination på olika språk – det här tar vi med oss till framtida kriser.

Det tolkade vårdmötet (20 min)
Linnéa Soldén Lindström och Joakim Lindqvist, sal Idun
Så utbildar vi vårdpersonal att använda tolk i arbetet och tar upp utmaningarna i ett tolkat vårdmöte för olika yrkesgrupper. 

Kl 14.3015

Kulturformuleringsintervjun (KFI) – ett intervjustöd i vårdmötet (30 min)
Malin Idar Wallin, sal FrejaSå kan vårdpersonal använda Kulturformuleringsintervjun (KFI) för att identifiera kulturella och kontextuella aspekter som har betydelse i bedömningen av patienten och valet av behandling.

Att vara same i storstad – det visade vår intervjustudie (20 min)
Maria Sundvall, sal Idun
Vad betyder identitet och historia för samer som söker vård? Hur kan vårdpersonal uppmärksamma bakgrundens betydelse? Hör vad vi kom fram till i vår intervjustudie med 25 storstadssamer 2020–2022.

Kl 1515.30

Hälsostöd till familjer från olika kulturer (30 min)
Susan Sami och Rosanna Taha, sal Freja
Så får familjer med olika kulturell bakgrund tidigt stöd som bidrar till hälsosamma vanor under barnens uppväxt.

Föräldrastrategier för att hantera vardagens utmaningar i utsatta områden (15 min)
Mona Lindqvist och Fatuma Mohamed, sal Idun
I ett kommande projekt ska vi – genom deltagande observationer och intervjuer – undersöka föräldrarnas erfarenheter, deras strategier och vardagliga beslut för att skapa en gynnsam miljö för sina barn.


Du får också träffa Centrum för arbetsmiljö och medicin som ska berätta om sin intervjustudie i Järva och övriga verksamhet.

Anmäl dig här

Transkulturellt centrum