Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Högskolekursen ht- 22 ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri för dig i kommun, sjukvård eller arbetsförmedling. Här tränas du att se samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom.

Efter avsutad kurs behärskar du instrumentet Kulturformuleringsintervjun som underlättar bemötande i mångkulturella miljöer. Du är bekant med kulturell variation i sjukdomsuttryck och har konkreta redskap för att hålla uppskattade och effektiva möten i mångkulturell miljö. 

Kursen ska dessutom leda till att du:
• kan identifiera psykisk ohälsa och känner till kulturella variationer av hälsa.
• ser samband mellan postmigrationsfaktorer, hälsa och vikten av psykosocialt stöd.
• förstår effekterna av, och bemötande till, personer som utsatts för
traumatiska händelser.
• får fördjupad kunskap om tortyrskador och dess konsekvenser, såsom smärta och funktionsvariationer.
• får fördjupad kunskap om hälsobehov hos migrerade barn och ungdomar. 
• förstår lagar och regler som styr mottagandet av kvotflyktingar, asylsökande och skyddsbehövande samt olika aktörers roller, inklusive tillgänglig vård för migranter.

Målgrupp: Du som möter flyktingar, exempelvis i psykiatrin, primärvård, kommun (socialtjänst, Elevhälsa, SFI, boenden) eller på Arbetsförmedlingen.

Tid: Inledande kursvecka 17-21 oktober, därefter uppföljande heldagar med examination 17-18 november.

Plats Stockholm, Transkulturellt Centrum.

Arrangör: Karolinska Institutet uppdragsutbildning.

Investering: 8 000 kr exkl. moms.

Mer om kursens mål, syfte, innehåll och upplägg Du kan också lämna en intrresseanmälan.