Patientmaterial på andra språk

Här hittar du information du kan ha nytta av i mötet med din patient eller klient.