Förfrågan om hälsoinformation

Våra flerspråkiga hälsoinformatörer föreläser om ett antal ämnen på uppdrag av bland annat kommuner, stadsdelar, föreningar, trossamfund och vårdcentraler.

De kan engageras till gruppträffar av olika slag, större religiösa sammankomster eller andra informationsaktiviteter. Aktuella ämnen är 1) vaccination mot covid-19, 2) matvanor, 3) fysisk aktivitet samt 4) tobak och alkohol. Hälsoinformationen går att få på över tjugo olika språk, inklusive teckenspråk.

Via formuläret nedan lämnar du önskemål om hälsoinformation till ett event eller möte som du anordnar. Transkulturellt Centrum arrangerar inte informatörernas aktiviteter men försöker i möjligaste mån bidra med deras kunskaper i externa uppdrag.

Vi behöver din förfrågan senast en vecka (gärna tidigare) före den aktivitet du önskar genomföra. Viktigt att känna till är att hälsoinformatörerna inte är försäkrade, de ska därmed inte bära tungt eller likande. Om en bokad informatör blir sjuk eller behöver lämna återbud med kort varsel kan vi tyvärr inte garantera en ersättare.

Önskemål om hälsoinformation