Filmer om migration och hälsa

Vi föreläser ofta om hur flykt- och migrationsbakgrund kan påverka patienters hälsa och sociala situation under lång tid. Här kan du ta del av några av våra filmade föreläsningar.

Så påverkas hälsan av migration

Nyanländas behov av stöd

Kulturella aspekter

Trauma och psykisk sjukdom

Rätt till vård för asylsökande