What Matters Most: Young People in Recovery

I fem korta filmer från Center of Excellence for Cultural Competence i New York får vi följa fyra unga personer som försöker finna en väg framåt när de återhämtar sig från psykiska besvär.

Filmerna bygger på verkliga patientberättelser men är inspelade med skådespelare.

Här ser du alla filmer (mellan 2.33–16.22 minuter).

Projektet "What Matters Most" ska inspirera unga med psykisk ohälsa att reflektera över, och uttrycka, vad återhämtning innebär för dem. Dessutom ska  projektet ge anhöriga och vårdpersonal förståelse för hur patientens tankar om självbild, familj och framtidsmöjligheter kan vara minst lika angelägna som tankarna om diagnos och behandling. 

Center of Excellence for Cultural Competence har i uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om kulturell kompetens inom den psykiatriska vården för att minska språkliga, kulturella och sociala barriärer. Centret leds av professor Roberto Lewis-Fernández, som har lång erfarenhet av arbete med frågor som rör kultur, psykiatri och hälsa.