Demensutredning med hjälp av tolk

En filmad föreläsning med Rozita Torkpoor, från Region Skåne och Migrationsskolan om hur vi kan förbättra den kognitiva utredningen och vad vi behöver tänka på när vi använder tolk. Föreläsningen hölls på Nationella Demensdagen 2020.

Rozita Torkpoor

Beskrivning

Att genomföra kognitiv testning – att utreda om en person exempelvis är i tidiga stadier av Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar – kan vara svårare om patienten behöver tolk. När en tredje person, som kanske inte är bekant med testsituationens syfte och struktur, ska tolka kan fel uppstå som gör att patientens resultat blir sämre. Dessutom kan patientens utbildningsgrad och kulturella referenser påverka hens förmåga att besvara frågor, vilket kan göra att patienten uppfattas som mer sjuk än hen är. 

I Region Skåne har Migrationsskolan, som arbetar med att förbättra kognitiv utredning via tolk, kunnat visa att patienter med utländsk bakgrund får demensdiagnos i yngre år (dubbelt så många utlandsfödda diagnostiserades före 65 års ålder) – men det är ofta ospecifika diagnoser. Det finns därmed en oro för att deras utredningar inte håller samma kvalitet som svenskföddas.

Rozita Torkpoor från Migrationsskolan, som också nyligen skrivit en rapport på temat, föreläser om hur den kognitiva utredningen kan förbättras och vad vi behöver uppmärksamma när vi använder tolk i utredningsarbete. Föreläsningen är intressant för alla som arbetar med tolk, inte enbart specifikt med testningssituationer.