Rättigheter till vård för asylsökande och papperslösa

Regelverket som styr rätten till vård för dessa grupper kan ibland vara svårt att förstå. När ska de få hjälp i relation till andra patienter? Behöver vi göra andra prioriteringar i deras vård? Och vad innebär "vård som inte kan anstå"? Filmen om aktuell lagstiftning ger dig svar på frågorna – och några till.

Vi har tagit fram filmen i samarbete med Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Östergötland. Syftet är att tydliggöra vilka regler som gäller nationellt.

Regelverksfilm Region Stockholm