Vad är dissociation?

En videoföreläsning om dissociativa symptom med Mona Lindqvist, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoterapihandledare på Transkulturellt Centrum.