ACE - hur svåra händelser i barndomen påverkar hälsan i vuxen ålder

En föreläsning med Anna Luise Kirkengen, läkare, specialist i allmänmedicin och professor i samhällsmedicin vid universitetet i Tromsö, Norge. Hon forskar även vid Akershus universitetssjukhus. ACE står för Adverse Childhood Experiences, det vill säga hur svåra händelser i barndomen kan påverka sociala relationer, hälsa och välmående på lång sikt.

ACE-föreläsning

Beskrivning

Kirkengens forskning omfattar ett stort antal artiklar och böcker om hur påfrestande upplevelser och kränkningar i barndomen påverkar hälsa och sjukdomstillstånd i vuxen ålder. I den här föreläsningen ger hon den teoretiska bakgrunden, tillsammans med några fallbeskrivningar. Hon redogör för vad våld och övergrepp tidigt i livet kostar rent ekonomiskt - men framförallt de mänskliga och humanitära konsekvenserna för de som drabbats.