Rättsmedicinsk dokumentation av tortyrskador

Tortyrskador kan dokumenteras på olika sätt. Basal dokumentation i asylärenden ska göras av allmänläkare på vårdcentral. Expertutredningar kan göras på olika sätt.

Vi rekommenderar att expertutredningar följer FN-standard, det vill säga att de görs av läkare, psykolog och socionom i samarbete enligt det så kallade Istanbulprotokollet.

Det händer även att specialistläkare i rättsmedicin skriver rättsintyg som används i domstol och i överklaganden till internationella instanser. Även om det är relativt ovanligt vill vi visa på bredden av möjligheter att dokumentera tortyrskador.

Under den här föreläsningen (57 minuter) får du veta hur en rättsmedicinsk somatisk dokumentation kan göras. Filmen är framtagen tillsammans med Martina Olsson Frisk, specialistläkare i rättsmedicin och Akademiska sjukhuset, Region Uppsala. Vi tror den kan vara intressant för vårdpersonal, jurister och civilsamhälle som möter patientgruppen och vill veta mer om en del av rättsprocessen kring tortyrskadade.

PowerPoint-presentation från föreläsningen.

Beskrivning

Martina berättar om nio olika fall där hon dokumenterat somatiska tortyrskador för asylsökande. Hon beskriver hur rättsmedicinsk dokumentation skiljer sig från allmänläkarens dokumentation, hur intyg kan formuleras, vanliga juridiska termer och de möjligheter och begränsningar som följer med den medicinska professionens roll. Hon visar också hur hon använder en medicinsk linjal i sitt arbete (kontakta oss om du vill ha en egen). Avslutningsvis ges en närmare beskrivning av två patientfall.