Migrationens påverkan på hälsan

Ann Johansson Olsson, sjuksköterska på Transkulturellt Centrum om hur människors hälsa påverkas när de går igenom asylprocessen. Föreläsningen var en del i kompetensutvecklingsprogrammet "Flykt, exil och trauma" för medarbetare inom Stockholmspsykiatrin 2016-2018.