Få utbildning i Kulturformuleringsintervjun (KFI) på din arbetsplats

Kulturformuleringsintervjun består av 16 öppna frågor som används som ett stöd för att förstå patienters besvär bättre – ofta särskilt användbart när det finns kulturella och sociala skillnader mellan patient och behandlare.

Intervjun ingår i vårdprocesskartorna som en utvidgad utredning.

Vi erbjuder en arbetsplatsanpassad utbildning som visar hur du och dina kollegor använder Kulturformuleringsintervjun i det kliniska mötet med era patienter. Utbildningen är kostnadsfri och helt utformad utifrån era behov och er arbetsplats.

Läs mer om Kulturformuleringsintervjun

Ett vanligt upplägg för våra utbildningar med vårdpersonal: 

• Teoretisk genomgång av intervjun och vad den kan bidra med.
• Gemensamma diskussioner, baserade på de problem ni upplever i arbetet.
• Praktiska övningar i att både ställa och svara på intervjufrågorna.