Se film om vårt arbete

En ny film beskriver hälsokommunikatörernas arbete och olika former av stöd personer med migrationsbakgrund kan behöva.

Filmen är 4.02 minuter lång.