Ämnesområden och hälsoteman

Här hittar du samtliga sju ämnesområden och 30 tillhörande teman.

Vi har pakterat våra mest grundläggande och efterfrågade hälsoteman i två paket. Det går också bra att skräddarsy ett eget paket med olika hälsoteman och tillval.

Boka hälsokommunikation

Hitta rätt i svensk sjukvård och tandvård

 • Hälsa-introduktion
 • Egenvård

Psykisk ohälsa

 • Migrationsprocessens riskfaktorer
 • Depression, nostalgi, trauma och PTSD
 • Stress
 • Sömn

Levnadsvanor och livsstil

 • Hälsosam mat
 • Fysisk aktivitet
 • Tobak, alkohol och narkotika

Familjehälsa

 • Föräldraskap
 • Barnhälsa - psykisk och fysisk
 • Socialtjänstlagen

Barns rättigheter

 • FN:s barnkonvention
 • Svensk lag för skydd av barns mänskliga rättigheter

Ungdomshälsa

 • ANT (alkohol, narkotika och tobak)
 • Psykisk hälsa, stress och sömnvanor
 • Sexuell hälsa
 • Spelvanor

Sexuell hälsa 

 • Könsidentitet och uttryck
 • Sexuell läggning
 • Förebygga riskfaktorer (vaccination, cellprov, screening)
 • Sexuella rättigheter

Reproduktiv hälsa 

 • Kvinnohälsa (menscykel, graviditet, klimakterie)
 • Preventivmedel
 • Abort
 • Reproduktiva rättigheter