Ämnesområden och hälsoteman

Här hittar du samtliga sju ämnesområden och 30 tillhörande teman.

Vi har pakterat våra mest grundläggande och efterfrågade hälsoteman i två paket. Det går också bra att skräddarsy ett eget paket med olika hälsoteman och tillval.

Boka hälsokommunikation

Hitta rätt i svensk sjukvård och tandvård

 • Hälsa-introduktion
 • Egenvård

Psykisk ohälsa

 • Migrationsprocessens påverkan på hälsa
 • Stress och migrationsstress
 • Sömn och sömnvanor

Levnadsvanor och livsstil

 • Hälsosam mat
 • Fysisk aktivitet
 • Tobak, alkohol och narkotika

Familjehälsa

 • Föräldraskap
 • Våld i nära relationer
 • Barnhälsa - psykisk och fysisk
 • Egenvård

Sexuell hälsa och samlevnad

 • Preventivmedel
 • STI (sexuellt överförbara infektioner)
 • Könsstympning

Ungdomshälsa

 • ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)
 • Psykisk hälsa, stress och sömnvanor
 • Sexuell hälsa
 • Spelvanor

Kvinnohälsa

 • Preventivmedel
 • Könsstympning
 • Att förebygga bröstcancer