Webbkurs: Hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsens kurs ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck för dig som arbetar i socialtjänst, skola, förskola, vård, omsorg eller rättsväsende.

Kursen är dessutom ett stöd för att utveckla arbetet, både genom kollegialt lärande och hänvisningen till ytterligare kunskap och stöd.

Till kursen hör lärande exempel från kommunerna Järfälla, Österåker och Uppland- Bro om hur man kan implementera och arbeta med webbkursen. Här finns även en handledning för den som ska leda kompetenshöjande träffar, hålla en diskussion på arbetsplatsträffen eller ansvarar för en längre kurssatsning på arbetet. Handledningen är framtagen för att man inte ska behöva lång erfarenhet av att utbilda och fungerar som guide i ett gemensamt kollegialt lärande.

Inled gärna med Länstyrelsens webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Den innehåller viktig baskunskap inför den här webbkursens mer specifika kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer och skapa konto för att ta del av kurserna 

Publicerad 2023-04-28