Viktigt med genusperspektiv i asylprocessen

Asylrättscentrum flaggar för brister i asylärenden där kvinnor inte får förutsättningar att berätta om sina asylskäl - det medför brister i bedömningarna av deras skyddsbehov.

Asylrättcentrum ger juridisk rådgivning till människor som sökt asyl eller annat uppehållstillstånd, men också till personer som kommer i kontakt med migrationsärenden i arbetet.

deras webbplats finns information för asylsökande kvinnor om deras rättigheter, vilka regler som gäller när man söker asyl, vad som är ett asylskäl och hur asylprocessen går till. Det finns även en guide för dem som stöttar kvinnor i asylprocessen via sitt arbete eller ideella engagemang.

I en rapport analyserar de inkomna ärenden för att ge en bild av de svårig­heter kvinnor i asylprocessen kan möta, belysa särskilda problem och reflektera över vad som behöver förbättras.

Publicerad 2023-03-24