Vård som inte kan anstå – vad gäller?

För dig som är osäker på rätten till vård för papperslösa, asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet – Röda Korset förklarar i en kort film,  och samlar också svaren på några de av vanligaste frågorna.

Se filmen Lätt att göra lätt  (2,16 min).

Hit räknas som vård som inte kan anstå 

 • akut vård och behandling (omedelbar vård)
 • vård och behandling som är mer än omedelbar vård,
 • vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
 • vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
 • vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
 • vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
 • vård som är följdinsatser av vård som getts (inklusive psykiatrisk vård)
 • vård för personer med särskilda behov (tortyr, allvarliga övergrepp, trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt

Se Röda Korsets webbplats för mer om vård som inte kan anstå och vad som är viktigt att tänka på, tilllsammans med FAQ:s om:

 • Identifiering och betalning
 • Administration och avgifter
 • Vilken vård som ska erbjudas
 • Frågor kring vilken vård som ska erbjudas
 • Sekretess
 • Övrigt