Vår hälsoinformatör i Almedalen

Fatuma bjöds in för ett panelsamtal om konspirationsteorierna som fick många att avstå vaccin under pandemin. Hur kommunicerar vi med dem som kanske tror på falsk information? Fatuma – som möter allmänheten i deras närområde – har stor erfarenhet av sådan kommunikation.

Seminariet "Alternativa fakta – ett hot mot folkhälsan?" arrangerades av Smer (Statens medicinsk-etiska råd). För att allmänheten ska ha förtroende för samhällets insatser för att bekämpa en pandemi behövs en fungerande kommunikation, detta för att målgruppen ska ta till sig den fakta – och de värderingar – som beslut och bedömningar grundas på. Vilket ansvar och vilka möjligheter har sjukvården, forskare och myndigheter att bemöta alternativa fakta? Hur bör vi kommunicera när desinformation sprids? 

Fatumas erfareheter

Under pandemin ansvarade hon för ett projekt där ett antal personer med stort lokalt nätverk utbildades till hälsoinformatörer, för att sedan sprida kunskap om vaccinet och besvara invånarnas frågor. Totalt har 15 områden i Stockholms län ingått i projektet, och efter många månaders arbete var vaccinationsgraden här i nivå med andra stadsdelar i Stockholm.

– Att vara tillgänglig, lyssnade och ha tålamod har varit nyckelfaktorer för att bygga upp tillit, säger Fatuma.

Läs mer på Smers webbplats

Se och lyssna på panelsamtalet.

Medverkande

Sven-Eric Söder (moderator), ordförande i Smer, Mikael Sandlund, sakkunnig och professor i psykiatri, Smer, Annika Rabo, professor i socialantroplogi, Stockholms universitet, Göran Collste, professor em i tillämpad etik vid Linköpings universitet och sakkunnig på Smer, Fatuma Mohamed, projektledare och häsloinformatör i Region Stockholm.

Publicerad 2022-07-06