Vanligt att barn tolkar i vårdmöten

Tre fjärdedelar av hälso- och sjukvårdspersonalen i Region Skåne har haft anhöriga som tolkar vid vårdmöten och många har varit barn. Alarmerande, enligt en ny rapport.

Rapporten bygger bland annat på enkätsvar från knappt 400 anställda inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. 75 procent av de som svarat uppger att de haft ett vårdmöte där en anhörig till patienten agerat tolk, vilket inte anses vara patientsäkert.

Mer om rapporten