Vad är mukbang?

Vår nya kollega, överläkare Mattias Strand, har studerat ett internetfenomen där människor äter stora mängder mat tillsammans online - mukbang.

Internetfenomentet mukbang uppstod i Sydkorea runt 2014 och har sedan  spridits globalt. Ordagrant betyder mukbang ”ätshow” och går ut på att personer livestreamar när de äter oerhört stora mängder mat.

Fenomenets ursprung är oklart, men det finns teorier om att det koreanska tabut kring att äta i ensamhet, i kombination med ett ökat antal singelhushåll, medfört att människor velat äta tillsammans med andra online. Detta har sedan antagit mer och mer spektakulära former.

Hur påverkas de som tittar på mukbang?

I en kvalitativ studie om mukbang och ätstörningsbesvär har Mattias,
tillsammans med Sanna Aila Gustafsson, docent vid Örebro universitet, analyserat en stor mängd kommentarer från tittare på YouTube och i forumet Reddit. Syftet har varit att undersöka hur människor beskriver sitt eget ätande i relation till mukbang.

Studien har, i korthet, funnit ett högst ambivalent mönster. Å ena sidan tycks mukbang hos vissa tittare kunna trigga ätstörningssymptom som hetsätningsepisoder eller – kanhända något motsägelsefullt – fungera som en slags inspiration att själv hålla igen på maten. Andra tittare beskriver att de kunnat undvika destruktiva ätstörningsbeteenden genom att titta på mukbang. Det har hjälpt dem normalisera sitt eget ätande när de försökt tillfriskna från en ätstörning.

Läs artikeln i Culture, Medicine & Psychiatry

Lyssna på en intervju med Mattias i BBC:s podcast The Food Chain

Publicerad 2020-04-27