Kan transkulturell psykiatri och Global Mental Health lära av varandra?

Företrädare för transkulturell psykiatri och rörelsen Global Mental Health (GMH) har inte alltid dragit jämt, men finns det ändå saker att lära av varandra?

Transkulturell psykiatri har kritiserats för sin koloniala historia och ett för stort fokus på kulturens betydelse. GMH har i sin tur förebråtts för att en snabb global uppskalning av psykiatrisk vård enligt västvärldens modell riskerar att missa den lokala kontexten och ett personcentrerat förhållningssätt.

I filmen nedan diskuterar Laurence Kirmayer, professor i transkulturell psykiatri på McGill University i Canada och Vikram Patel, professor i global psykisk ohälsa vid Harvard i USA, vilka lärdomar man kan dra från deras olika synsätt. De lyfter också hur covid-19 slagit mot den psykiska hälsan ur ett globalt perspektiv.

Se filmen (1.31 minuter lång).

 

Publicerad 2020-12-22