Nu erbjuder Stockholm sfi till ukrainska flyktingar

Från 1 juni har ukrainska flyktingar bosatta i Stockholm stad tillgång till sfi. De ansöker hos Stockholm stads vuxenutbildning via webben, alternativt ringer eller besöker receptionen.

För göra ansökan behöver flyktingarna ha sitt samordningsnummer från Skatteverket. 

De kan endast söka sfi, inte övrigt som ingår i den kommunala vuxenutbildningen. Personer med legitimationsyrken från hemlandet har därmed inte rätt att läsa svenska upp till nivån som krävs för att validera sina yrkestitlar i Sverige, exempelvis juksköterska och lärare.

Mer om sfi för ukrainare på vuxenutbildningens webbplats-

Publicerad 2023-06-02