Skilda världar – stor kartläggning av integrationen i Sverige

Integrationen går både snabbt och långsamt säger två sociologer som har följt 5 000 unga i tio år.

Ofta stämplas integrationen som ”misslyckad” eller ”långsam”, alternativt förväntas den ske närmast automatiskt när människor möter det svenska samhället. Ingen av ståndpunkterna stämmer helt, främst för att de missar integrationens många olika dimensioner.

Carina Mood och Jan O. Jonsson, professorer i sociologi vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet, har följt drygt 5 000 personer, födda 1996, från deras tonår tills de blivit unga vuxna.

Sociologerna har studerat skillnader mellan unga som har utlandsfödda, respektive svenskfödda föräldrar: Hur ser utbildningskarriärer och inkomstnivåer ut i de båda grupperna? Umgås unga med olika bakgrund med varandra och förändras umgängesmönstren över tid? Bildar man familj med varandra? Hur olika är unga med skilda ursprung när det gäller religion och attityder – och närmar sig deras värderingar varandra när de blir äldre?

Efter att ha sökt svar på sådana frågor är bådas slutsats: det går inte att ge integrationen i Sverige ett enda omdöme. 

Här kan du läsa vad kartläggningen visade.

Publicerad 2023-09-15