Se filmen om Transkultuellt Centrum

Hur gick det till när centret startade? I samband med vårt 20-årsjubileum i september tog vi fram en film som visar vår historia från 1999 och fram till i dag. Den är fem minuter lång.

Jubileumsfilm