Ny rapport: Rekordmånga på flykt

Enligt UNHCR befinner sig nu 110 miljoner människor på flykt undan krig, konflikter och förföljelse. Antalet flyktingar har ökat i över ett decennium, varav förra året mer än någonsin.

UNHCR:s rapport, Global Trends in Forced Displacement 2022, visar att 108,4 miljoner var på flykt i slutet av förra året — nu är de alltså 110 miljoner.

Siffran från 2022, 108,4 miljoner, är en ökning med 19,1 miljoner jämfört med 2021 och den största årliga ökningen någonsin. Människor har flytt konflikter och torka i Somalia och från våldsamma strider i Sudan, men kriget i Ukraina är den främsta orsaken till ökningen.

I slutet av 2022 var 11,6 miljoner ukrainare på flykt, varav 5,9 miljoner inom landet. Resterande 5,7 miljoner hade flytt landet, jämfört med 27 300 i slutet av 2021. Det motsvarar den snabbaste ökningen sedan andra världskriget.

Läs mer och ladda ner rapporten på UNHCR:s webbplats.

Publicerad 2023-07-03