Nationell konferens: Rätten till hälsa och vård för alla

Generellt sett har vår hälsa och våra livsvillkor förbättrats över tid. Det gäller dock inte utrikesfödda jämfört med inrikesfödda. Där har skillnaderna dessutom ökat, vilket blivit särskilt tydligt under pandemin. Välkommen 29-30 september för att diskutera befintlig kunskap om läget, kunskapsluckor och lärdomar från pandemin.

Vi arrangerar – den kostnadsfria – konferensen online tillsammans med våra systercenter, Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne och Lärandecentrum migration och hälsa i Västra Götalandsregionen.

Målgrupp: Personal inom vård och omsorg, chefer, strateger, kommunala och regionala politiker samt andra som vill lära mer om jämlik vård med fokus på personer med migrationsbakgrund.

Under två halvdagar träffas vi (på en digital plattform som meddelas senare) klockan 13.00–16.30:

Dag 1: Detta har hänt – vilka erfarenheter tar vi med oss från pandemin?
Dag 2: Lösningar framåt – hur får vi en mer jämlik hälsa och vård?

Medverkar gör bland annat:

• Maria Albin, verksamhetschef på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) i Region Stockholm och professor vid Karolinska Institutet.
• Lisa Pelling, expert inom migrations- och integrationsfrågor och utredningschef på Arena Idé.
• Kaberi Mitra, läkarstudent vid Uppsala universitet och debattör inom området rasism i hälso- och sjukvård.

Länk till anmälan
Programmet som pdf