Rapportsläpp: Hur mår Stockholms samer?

I länet bor ungefär 2000 av Sveriges runt 20 000 samer, vars hälsa vi vet mycket lite om. Vi har undersökt samernas erfarenheter av hälso- och sjukvård, hur vårdbehoven ser ut och hur väl dessa behov möts upp. Var med 16 februari och ta del av resultatet.

Vi har stor erfarenhet av minoritets- och kulturmötesfrågor, där vårt arbete ska bidra till god och jämlik vård.

– Det ligger därför i linje med vårt uppdrag att medverka till ökad kunskap i dessa frågor, säger Maria Sundvall, en av rapportförfattarna.

Rapporten baseras på intervjuer med 25 Stockholmssamer, om synen på hälsa och välbefinnande, vad den samiska identiteten och historien betyder i kontakten med vården och hur de önskar att vården ska utvecklas. Du kan vara med  när vi presenterar rapporten och lyfter slutsatserna i ett panelsamtal. Alla deltagare är välkomna att ställa frågor och lämna synpunkter i chatten.

Målgrupp: Personal i hälso- och sjukvård, kommuner och samhällsservice. Medlemmar i samiska föreningar och andra minoritetsspråkföreträdare. Övriga med intresse för språk och identitet i vården.

Tid: Onsdag 16 februari kl 13.00–16.05
Plats: Zoom
Sista anmälningsdag:16 februari kl 10

Till anmälan