Rapport: Nyanlända ensamstående mammors röster

Asylsökande och nyanlända mammor och deras barn hör till de mest utsatta grupperna vad gäller psykisk ohälsa, socioekonomisk utsatthet och utanförskap. Röda Korsets rapport beskriver hur mammorna själva ser på sin och sina barns livsvillkor.

Rapporten tar upp ekonomisk utsatthet och utmaningen att försörja barn på egen hand med begränsade resurser, där en låg dagersättning låter barn leva i fattigdom under en särskilt avgörande fas i livet. Oregelbundna arbetstider och svårigheter med barnomsorg lyfts som ett problem som försvårar etableringen på arbetsmarknaden.

Deras boendesituation med många flyttar mellan olika delar av Sverige och otrygga boenden upplevs mycket påfrestande, i synnerhet för barnen. Flera saknar en ordentlig förklaring till varför det var nödvändigt att flytta och önskar att det togs hänsyn till barnens psykiska hälsa.

De beskriver också hur asylprocesser eller avslag utan att kunna lämna Sverige bidrar till maktlöshet och frustration, och att Barnkonventionen inte ses som en lag som gäller för deras barn.

Men det finns också plats för social gemenskap och hopp via gruppträffarna med Rädda Barnens projekt Starka mammor - Trygga barn. Där kan de stötta varandra och få en möjlighet att tänka på annat än personliga problem. De får även göra roliga saker tillsammans med sina barn.

Läs mer på Rädda Barnens webbplats och ladda ner rapporten.

Publicerad 2023-02-03