PTSD och traumatisk hjärnskada kan påverka tortyröverlevares liv lång tid efter flykt

Minnesproblem, avsaknad av initiativförmåga, motivation och problemlösning är några av de hjärnfunktioner som kan påverkas.

Det visar en ny studie om konsekvenserna av PTSD och traumatisk hjärnskada hos tortyröverlevare, och dess följder för traumabehandling, asylprocess och integration. 

Posttraumatisk stress (PTSD) och traumatisk hjärnskada kan ha sådan effekt på exekutiva funktioner att tortyrens konsekvenser blir långsiktiga. Exekutiva funktioner är ett paraplybegrepp som omfattar högre kognitiva förmågor som minne, impulskontroll, kognitiv flexibilitet, planering, logiskt tänkande och problemlösning. Dessa funktioner krävs för att sätta upp och nå mål samt gör det möjligt att förstå komplexa och abstrakta begrepp.

Studien ”Tortyrens påverkan på exekutiva funktioner – konsekvenser av PTSD och traumatisk hjärnskada hos tortyröverlevare vid traumabehandling, asylprocess och integration”, har genomförts av Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering och forskare från Röda Korsets Högskola. 

Läs mer om studiens resultat