"Mitt hjärtas syster" – kvinnors erfarenheter av krig, trauma och flykt

Mitt hjärtas syster är ett projekt för att synliggöra kvinnors specifika erfarenheter av flykt och ta fram traumaspecifika behandlingar som är anpassade efter deras behov.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska Röda Korsets kompetenscenter för tortyr och krigsskaderehabilitering, Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö (RKC) och Röda Korsets högskola (RKH).

Det består alltså av två delar, varav den första handlade om att göra en översikt av tillgänglig forskning om kvinnors upplevelser av krig, tortyr och flykt, vad upplevelserna innebär för hälsan och vilka behandlingsmetoder som finns för målgruppen.

I den andra delen ska man utveckla traumaspecifika behandlingsinterventioner, prova dem kliniskt tillsammans med målgruppen och sedan utvärdera resultatet. Interventionerna ska utformas utifrån det som kom fram i projektets första del och intervjuer med kvinnor som fått traumabehandling vid något av Sveriges sex RKC-center.

Läs mer och ladda ner rapporten.

Publicerad 2023-02-10