Papperslösas upplevelse av tillgång till vård – en kartläggning av behoven

Förra året gjorde Svenska Röda Korsets Vårdförmedling en kartläggning för att synliggöra papperslösas egna upplevelser och behov kopplat till gruppens tillgång till, och tillgänglighet i, hälso- och sjukvård.

Kartläggningen utforskar papperslösas perspektiv och erfarenheter och ger värdefulla insikter, som specifikt vägleder Vårdförmedlingen men även civilsamhället i stort och Sveriges regioner så man bättre kan möta upp målgruppens vårdbehov.

Svenska Röda Korsets Vårdförmedling arbetar med papperslösa migranters tillgång till hälso- och sjukvård sedan 2006. Det främsta målet är att stärka målgruppens egenmakt genom ökad kunskap om tillgång till vård, inklusive följa upp i de fall hinder uppstår. Ambitionen är att anpassa Svenska Röda Korsets aktiviteter så de kan ge ett mer kvalificerat och ändamålsenligt stöd.

Läs mer på Röda Korsets webbplats