Palliativt perspektiv på psykiatrisk vård

Ett palliativt perspektiv kan göra nytta inom den psykiatriska vården enligt vår nya kollega överläkare Mattias Strand.

I en artikel, som utgår från WHO:s definition av palliativ vård, diskuterar han hur det palliativa perspektivet skulle kunna appliceras inom psykiatrin för att hjälpa långtidssjuka patienter till mer meningsfulla behandlingsinsatser.

Mattias har skrivit artikeln tillsammans med Anna Lindblad och Manne Sjöstrand från  Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska Institutet.

Läs artikeln i BMC Medical Ethics

 

Publicerad 2020-04-27