Nytt utbildningsmaterial ska stötta arbetet mot rasism i vården

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet Rasism och bemötande i vården, för alla medarbetare i hälso-, sjuk-och tandvård som möter patienter. Det är också ett stöd i chefers och verksamhetsutvecklares kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

Materialet har en kunskapshöjande del i form av en webbutbildning och en del som bygger på handledarledd dialog i arbetsgruppen, till exempel på en arbetsplatsträff.

Alla har rätt till vård på lika villkor. En viktig del i arbetet för en jämlik vård är att jobba med normer och värderingar. Stereotypa föreställningar om patienter ökar risken för felbehandling, eller att behandling uteblir. Rasism i vården är också ett arbetsmiljöproblem när vårdpersonal utsätts.

God och jämlik vård bygger på kunskap. För att bli medveten om vilka normer och värderingar som påverkar ens eget beteende i hälso-, sjuk-och tandvården behöver personalen få mer kunskap om rasism och bemötande samt vilka konsekvenser det kan få.

Läs mer och ta del av utbildningsmaterialet.

 

 

Publicerad 2023-12-15