Nytt projekt ska stötta personer som fått avslag

Stockholms Stadsmission driver projektet ”Vem är jag imorgon?” som ska erbjuda ett sammanhållet stöd till människor som fått avslag på sin asylansökan.

Att hitta en väg framåt i livet när man fått avslag på sin asylansökan är en komplex process som kräver förberedelser och utrymme för övervägande om möjliga handlingsalternativ.

Genom projektet Vem är jag imorgon? ska Stockholms Stadsmissionr utveckla och erbjuda en kombination av individuellt stöd, samtalsgrupper, juridisk rådgivning samt specialiserad återvändanderådgivning. Målet är att fler ska kunna ta ett informerat beslut om sitt nästa steg i asylprocessen.

Projektet pågår 2024–2026 och finansieras av Asyl- migration- och integrationsfonden (AMIF)

Läs mer på Stockholms Stadsmissions webbplats.